CHINAWAIYU —— 小语种学友的家园
站点首页  &收藏本站

 

芳 思 首 页
小语种淘宝网店

小语种电子词典
小语种学习资料
小语种键盘贴膜
小语种实体键盘
小语种教材图书试题
小语种影视歌曲综合
法语 意大利语 西班牙语 葡萄牙语 德语 俄语 荷兰语 波兰语 瑞典语
希腊语 丹麦语 挪威语 芬兰语 捷克语 乌克兰语 匈牙利语 罗马尼亚语 克罗地亚语
拉丁语 冰岛语 立陶宛语 保加利亚语 塞尔维亚语 爱沙尼亚语 斯洛文尼亚语 更多 >>
韩语 日语 泰语 越南语 阿拉伯语 波斯语 印尼语 马来语 土耳其语
希伯来语 乌尔都语 普什图语 僧伽罗语 柬埔寨语 乌兹别克语 缅甸语 更多 >>
斯瓦希里语 班巴拉语 豪萨语 祖鲁语 克里奥尔语 阿非利卡语 更多>
西 >>>
小语种家教
微 博
 

主题: 巴基斯坦驻中国网址及联系方式

巴基斯坦伊斯兰共和国大使馆
Embassy of the Islamic Republic of Pakistan
办 公 处:东直门外大街1号
Chancery:No. 1, Dong Zhi Men Wai Da Jie
电话(Tel):65322504 65322695 65322072 65322581 65326660-2108, 2021, 2022, 2099
传真(Fax):65322715

马苏德·汗  特命全权大使
马苏德·汗夫人
H.E.Mr. Mohammad Masood Khan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
H.E.Mrs. Zohra Masood Khan

阿卜杜尔·萨利克·汗公使  (副馆长)
阿卜杜尔·萨利克·汗夫人
Mr. Abdul Salik Khan, Minister (DHM)
Mrs. Fauzia Khan

那维德·艾哈迈德  国防兼陆军武官
那维德·艾哈迈德夫人
Mr. Naveed Ahmed, Defence and Army Attaché
Mrs. Nazia Afzal

侯赛因·马哈穆德  公使
侯赛因·马哈穆德夫人
Mr. Mahmood Hussain, Minister
Mrs. Tasmia Begum

萨达尔·阿米努拉·汗   公使(经济)
萨达尔·阿米努拉·汗夫人
Mr. Sardar Aminullah Khan, Minister (Economic)
Mrs. Mumtaz Amin

沙夫卡特·阿里·汗  参赞
玛丽安·玛蒂哈·阿夫塔参赞
Mr. Shafqat Ali Khan, Counsellor
Mrs. Mariam Madiha Aftab, Counsellor

哈利尔·哈什米  参赞
哈利尔·哈什米夫人
Mr. Khalil Ur R. Hashmi, Counsellor
Mrs. Mahmood Marium

富尔坎·拉希德·汗  专员
富尔坎·拉希德·汗夫人
Mr. Furqan Rasheed Khan, Attaché
Mrs. Sofia Furqan Khan

萨尔曼·阿桑·卜哈利空军  武官
萨尔曼·阿桑·卜哈利夫人
Group Captain Salman Ahsan Bokhari, Air Attaché
Mrs. Ambreen Bokhari

赛义德·阿尼斯·艾克巴  参赞
赛义德·阿尼斯·艾克巴夫人
Mr. Syed Anis Akbar, Counsellor
Mrs. Syedda Rubab Asmat

艾山·乌尔·哈克   参赞
艾山·乌尔·哈克夫人
Mr. Ehsan Ul Haq, Counsellor
Mrs. Asma Naureen

弗德·阿明·贝格海军  武官
弗德·阿明·贝格夫人
Mr. Foad Amin Baig, Naval Attaché
Mrs. Hamida Foad

赛义德·阿里·达雷  参赞(技术)
赛义德·阿里·达雷夫人
Mr. Syed Ali Tallae, Counsellor (Technology)
Mrs. Amina Tallae

纳依姆·汗  参赞(商务)
纳依姆·汗夫人
Mr. Naeem Khan, Counsellor (Commercial)
Mrs. Rohee Naeem Khan

法兹路·拉合曼·阿杰兹  参赞
法兹路·拉合曼·阿杰兹夫人
Mr. Fazlur Rahman Ajez, Counsellor
Mrs. Saima Shams

沙赫德·马克苏德   参赞
沙赫德·马克苏德夫人
Mr. Shahid Maqsood, Counsellor
Mrs. Uzma Shahid

穆罕默德·伊夫迪哈·拉加   参赞(新闻文化)
穆罕默德·伊夫迪哈·拉加夫人
Mr. Muhammad Iftikhar Raja, Counsellor (Press and Culture)
Mrs. Rashida Shaheen

朱奈德·米拉加  一等秘书
朱奈德·米拉加夫人
Mr. Junaid Miraj, First Secretary
Mrs. Shabana Junaid

扎曼·迈赫迪 三等  秘书
扎曼·迈赫迪夫人
Mr. Zaman Mehdi, Third Secretary
Mrs. Maryam Afnan Ahmad

赛义德·法拉兹·扎迪三等  秘书
赛义德·法拉兹·扎迪夫人
Mr. Syed Faraz Hussain Zaidi, Third Secretary
Mrs. Syeda Affifa Zainab

伊姆提亚兹·费罗兹   三等秘书
伊姆提亚兹·费罗兹夫人
Mr. Imtiaz Feroz,Third Secretary
Mrs. Imtiaz Nosheen

阿希夫·汗   三等秘书
Mr. Asif Khan,Third Secretary

法丽哈·布蒂   三等秘书
Ms. Fareha Bugti, Third Secretary

哈希布·宾·阿齐兹   三等秘书
哈希布·宾·阿齐兹夫人
Mr. Haseeb Bin Aziz, Third Secretary
Mrs. Maria Haseeb

安南·海德   三等秘书
安南·海德夫人
Mr. Adnan Haider, Third Secretary
Mrs. Sarosh Arif|
发布日期: 2009/12/9 13:53:39 人气: 2773